Doprava a reklamace

CENÍK DOPRAVY MALÝCH ZÁSILEK (NEZÁVISLÝ SEKTOR - CZ)

(platnost od 1. 10. 2021)

- objednávky do 1.000 Kč

- není expedice, ve výjimečných případech lze domluvit osobní vyzvednutí

- objednávky od 1.001 Kč do 2.000 Kč

Balíková zásilka do 30 kg: 250 Kč Paletová zásilka: 700 Kč

 

- objednávky od 2.001 Kč do 3.000 Kč

Balíková zásilka do 30 kg: 200 Kč Paletová zásilka: 600 Kč

 

- objednávky od 3.001 Kč do 4.000 Kč

Balíková zásilka do 30 kg: 200 Kč Paletová zásilka: 500 Kč

 

- objednávky od 4.001 Kč do 5.000 Kč

Balíková zásilka do 30 kg: 150 Kč Paletová zásilka: 400 Kč

 

- objednávky od 5.001 Kč

Balíková zásilka do 30 kg: zdarma Paletová zásilka: zdarma

 

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.

Cena dobírky:

-        objednávky do 5.000 Kč                                           Cena za dobírku: 50 Kč

-        objednávky od 5.001 Kč                                           Cena za dobírku: zdarma

 

Pozn. V případě částečného vykrytí objednávky z důvodu momentální nedostupnosti zboží se jako hodnota objednávky pro dopravu počítá hodnota expedovaného zboží.

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.

Zboží si při převzetí zkontrolujte a v případě poškození potvrďte přepravní list dopravci "S VÝHRADOU". Bez tohoto prohlášení nemůže být podána reklamace na

CENÍK DOPRAVY MALÝCH ZÁSILEK (NEZÁVISLÝ SEKTOR - SK)

(platnost od 10. 3. 2020)

 

- objednávky do 10.000 Kč

Balíková zásilka do 30 kg: 12 € (cca 300 Kč) Paletová zásilka: 37 € (cca 900 Kč)

- objednávky od 10.001 Kč do 15.000 Kč

Balíková zásilka do 30 kg: 12 € (cca 300 Kč) Paletová zásilka: 30 € (cca 650 Kč)

 

- objednávky od 15.001 Kč

Balíková zásilka do 30 kg: zdarma Paletová zásilka: zdarma

 

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.

Cena dobírky:

-        objednávky do 15.000 Kč                             Cena za dobírku: 4,50 € (cca 120 Kč)

-        objednávky od 15.001 Kč                             Cena za dobírku: zdarma

 

Pozn. V případě částečného vykrytí objednávky z důvodu momentální nedostupnosti zboží se jako hodnota objednávky pro dopravu počítá hodnota expedovaného zboží.

Postup při převzetí zásilky

 

POSTUP PŘI PŘEVZETÍ ZÁSILKY A NÁSLEDNÉ UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Povinnosti zákazníka:

Při příjmu zásilky je příjemce povinnen zásilku vizuálně zkontrolovat. V případě, že je zásilka zjevně poškozená, je postup následující:

 • Příjemce uvede výhradu o poškození řidiči do doručujícího listu
 • Příjemce sepíše ihned při doručení reklamační protokol. V případě, že doručující řidič nemá reklamační protokol k dispozici, je možné sepsat zápis o poškození na volný papír (zápis musí obsahovat, datum doručení zásilky a zjištění škody, číslo zásilky, název a adresu příjemce, popis zjištěného poškození, podpis doručujícího řidiče a přebírající osoby)
 • Pokud doručující řidič odmítne tento zápis zhotovit, nemusí příjemce zásilku přijmout
 • V případě, že obal zásilky nejeví žádné známky poškození, není doručující řidič povinen čekat na rozbalení a kontrolu zásilky
 • Razítka, která obsahují poznámky „S VÝHRADOU“ nebo zápis, který obsahuje jen poznámku „s výhradou“, nemůžou být v tomto případě akceptována. Výhrada musí být vždy specifikována (poškozeno, promočeno, zničeno apod.)
 • zákazník informuje o škodní události zákaznicý servis Mäser

Uplatnění reklamace

 1. Reklamace musí být podána vždy písemnou formou
 • V případě elektronického podání jsou adresy následující:
  • Balíková přeprava: skody@geisparcel.cz
  • Paletová přeprava: skody@geis.cz
 • V případě zaslání poštou :

Geis CZ s.r.o. / Geis Parcel s.r.o.

Reklamační oddělení

Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice

2. Pokud zákazník sepíše reklamační protokol, není to ještě uplatnění reklamace. Tato musí být ještě zaslána písemně na výše uvedené adresy.

3. Reklamace musí vždy obsahovat:

 • Číslo zásilky (v případě, že se jednalo o paletu a číslo zásilky neznáte, je nutné doplnit přesné datum, adresu a název odesílající firmy a stejně tak i příjemce)
 • Požadovanou výši škody
 • Rozsah poškození (možnost opravy nebo slevy)
 • Přesnou identifikaci poškozeného zboží a přesný počet poškozených kusů
 • Popis balení zásilky
 • Foto poškozené zásilky i jejího obalu (foto by mělo obsahovat celkový pohled na poškozené zboží, detailnější pohled na poškozené části, foto obalu, foto vnitřku zásilky + výplň kartonu)

4. Během reklamačního řízení (do doby uzavření reklamace) prosím ponechávejte zboží ve stavu v jakém Vám bylo doručeno a to pro případ ohledání zásilky.

5. Skryté vady z přepravy je nutné reklamovat do 3 dnů od doručení zásilky.

6. Dle silničního řádu má dopravce na řešení reklamace až 3 měsíce, v rámci zlepšování kvality služeb se však snažíme tuto dobu zkracovat maximálně na 30 dní.

7. Veškerá komunikace probíhá v písemné formě, pokud bude reklamační oddělení potřebovat cokoliv doložit, bude Vás kontaktovat. Konečné stanovisko též obdržíte v písemné formě.

8. Faktury na zboží zasílejte pouze tehdy, až budete reklamačním oddělením písemně vyzváni. V opačném případě zde budou Vaše faktury drženy po celou dobu reklamačního řízení a v případě zamítnutí případu budou bez proplacení vráceny.

9. V případě uznání reklamace vždy obdržíte přesné pokyny pro vystavení škodní faktury, prosím postupujte přesně dle nich:

 • Faktura musí být podložena původním dokladem na zboží
 • Musí obsahovat správné fakturační údaje
 • V případě potřeby může být doložena i doklady o likvidaci zboží nebo protokoly o opravě
 • Škodní faktury jsou bez DPH


Soubory ke stažení

Zákaznický servis

+420 482 416 530

+420 606 257 222