Navýšení cen pro 2022

18.1.2022

Okolnosti posledních dvou let mají výrazný vliv na ceny výrobků a tedy pro tvorbu ceníku pro rok 2022.  Na změny cen má vliv mnoho skutečností zapřičiněných celosvětovou pandemií nedostatkem námořních kontejnerů a několikanásobný nárůst ceny za námořní dopravu, zdražení a nedostatek vstupních surovin pro výrobu, zdražení energií (což je v tak energeticky náročné výrobě klíčové), omezení výroby z personálních, enviromentálních a jiných důvodů, zdražení a nedostatek obalového materiálu atd. , což vše roztáčí spirálu inflace a s ní spojených nárůstu mezd, které se opět promítnou do cen výrobků. Od dodavatelů jsme od léta obdrželi i několikrát ceník s navýšením cen a další jsou od 1.1.2022.  Přes veškeré zavádění možných opatření a snahu optimalizovat náklady, nejsou výrobci (ani my) schopni tyto změny absorbovat, aniž by nedošlo k navýšení cen. Tudíž i my musíme tyto faktory zohlednit v našich prodejních cenách, což se děje postupně v průběhu ledna 2022.

Všichni výrobci skla i výrobci z jiných materiálů jsou v obdobné situaci, proto věříme, že toto navýšení finální trh absorbuje.

Děkujeme za Vaše pochopení, vážíme si Vaší důvěry a naší spolupráce a věříme, že společně tuto situaci zvládneme.

Tým společnosti Mäser

Zákaznický servis

+420 482 416 530

+420 606 257 222